kitapciamca.tr.gg.tr.gg / cunobag2.tr.gg / cunobag3.tr.gg /     destek olun
     yardim sayfasi
     Ana Sayfa
     Ziyaretçi defteri
     hakkimda
     WEBMASTER
     kod editoru
     Tasarimlar
     il tasarimlari
     Arka planlar
     Butonlar
     html kodlari
     javascript
     Site ekle
     Link ekle
     gifler
     EGLENCE
     yazılarım
     hayat dersi
     sirli olaylar
     resimler
     hikaye
     siirler
     ilginc resimler
     İz Birakanlar
     devrimciler
     öyküler
     komedi
     gerekli linkler
     ....
     DERSLER
     edebiyat
     ingilizce
     fen bilgisi
     matematik
     fizik
     kimya
     biyoloji
     sosyal
     tarih
     turkce
     cografya
     psikoloji
     görsel sanatlar
     teknoloji ve tasarim
     MUZIK
     müzik nedir
     muzik dinle
     heavy metal nedir
     heavy metal
     .
     site haritasi- MATEMATİK (denklemler)


DeNKLeMLeR

Denklem, iki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıdır. Araya (=) işareti konularak ifade edilir. Denklemlerde eşitlik degişkenlerin belirli değerleri için sağlanır. Değişkenlerin her değeri için geçerli olan eşitliklere özdeşlik denir.

(x + y)² =x² + 2·x·y + y² özdeşlik x² - 3·x + 2 = 0 ise bir denklemdir. x² - 3·x + 2 = 0 denklemi sadece x = 1 ve x = 2 sayıları için doğrudur, diğer değerler için yanlıştır. Özdeşlikte ise her x ve y değeri için eşitlik doğrudur. Denklemlerde değişkenlerin en büyük kuvveti denklemin derecesini gösterir. Her terimin derecesi aynı olan denklemlere homojen denklem denir.

Yüzey denklemi

Üç boyutlu uzayın herhangi bir P noktasının koordinatları x,y,z ise, f (x,y,z) = 0 şeklindeki denklemlerdir.

Eğri denklemi

Eğri, tarifinden dolayı iki yüzeyin arakesiti bir eğridir f(x,y,z) = 0 ve g(x,y,z) = 0 yüzey denklemleri bir arada eğri denklemi verir. İki boyutlu uzayda x ve y gibi iki değişkenle meydana gelen denklemler bir eğri denklemidir:

y² = 2x, y = 3x, x² + y² = 1

birer eğri denklemidir.

Cebirsel denklem

Terimleri cebirsel fonksiyonlardan meydana gelen denklemlerdir.

Denklem sistemi

Ortak çözümleri olsun veya olmasın iki veya daha fazla denklemler grubu.

Lineer denklemleri

Değişkenleri birinci dereceden olan cebirsel denklem. Mesela:  

 

3x + y = 5, 8x + 9 =3

gibi.

Logaritmik denklem

Bilinmeyenlerin logaritmik fonksiyonlarının bulunduğu denklemlerdir.

log(x) + 3·log(3x) = 4 gibi.

 

 

 

Transandant denklem

Cebirsel olmayan denklemlerdir. Logaritmik, üstel, trigonometrik fonkisiyonlardan meydana getirilen denklem böyledir.(İngilizcesi transcendental olan bu kelimenin Türkçe'si "AŞKIN" olarak çevirilmiş. Bu ifade aynı zamanda pi,e gibi sayılar için de kullanılır. Kendi kendini aşandan (AŞKIN) gelmektedir. Aşkın Sayılar)

 

 

Denklemler teorisi

f(x) = anxn + an-1xn-1 + .... + a1x + a0 = 0

çok terimli denklemleriyle ilgilenir. Burada n denklemin derecesini ve an denklemin baş katsayısını gösterir.

Çarpan teoremi

Eğer (n'inci) mertebeden f(x) = 0 denkleminin x = a gibi bir kökü (çözümü) varsa, g(x) çokterimlisi (n-1) mertebeden olmak üzere:

f(x) = (x-a)·g(x)

yazılabilir.

Kök sayısı

Bir denklemin en fazla, derecesi kadar kökü vardır.

Katlı kök

Eğer:

f(x)=(x-a)k·g(x)

yazılabiliyorsa x=a, f(x)=0 denkleminin k katlı köküdür.

Mesela:

x³ + x² - 5x + 3 = (x-1)²·(x+3) = 0

denkleminde x = 1 iki katlı kök, x = -3 tek katlı köktür.

Karmaşık kök

Eğer gerçel katsayılara sahip f(x) = 0 denkleminin bir kökü x= a + ib ise, x = a - ib de diğer bir köktür.

Gerçel kökün yeri

Eğer gerçel katsayılara sahip f(x) için f(a) ve f(b) ters işaretli değerler ise, a ve b arasında f(x) = 0 denkleminin bir kökü vardır. Mesela

f(x) = x5 - x - 1 = 0

da f(1) = -1 ve f(2) = 29 olduğu için, denklemin 1 ile 2 arasında bir kökü vardır.

İkinci derece denklem

x² + ax + b = 0 denkleminin en çok iki kökü bulunur. Bu kökler

FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=x_{1,2}=-frac{a}{2}pm sqrt{frac{a^2}{4}-b}" <v:imagedata src="file:///C:DOCUME~1USLOCALS~1Tempmsohtml1

2008 © Copyright by cunobag® Tüm Haklar saklıdır

cunobag.tr.gg